• novoseed_sro_01.jpg
  • novoseed_sro_02.jpg
  • novoseed_sro_03.jpg
  • novoseed_sro_04.jpg
  • novoseed_sro_05.jpg

Novoseed s.r.o.

Spoločnosť NOVOSEED s.r.o. vznikla v roku 2015. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa svojou činnosťou snaží navrátiť skutočné hodnoty do každodenného života – plnohodnotné, zdravé a kvalitné biovýrobky priamo z prírody, bez chemickej či inej úpravy. Naše produkty sú výhradne ekologické v bio kvalite, spĺňajú prísne kritériá, čo je potvrdené rozbormi v certifikovaných laboratóriách.

V agrosektore a v spracovateľskom priemysle pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme v rámci SR ako aj celej Európy široké spektrum služieb:

  • Obchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi plodinami – ľan, slnečnica, proso, pšeno a iné
  • Komplexné služby spojené so spracovaním agroprodutkov – čistenie, triedenie, balenie, skladovanie, všetko podľa platných právnych predpisov za prísnej kontroly a sledovania dodržiavania postupov

Naša spoločnosť disponuje vlastnými výrobnými a skladovacími priestormi. Pri spracovaní využívame najmodernejšie technológie, ktoré sú k spracúvaným produktom šetrné, zachovajú si svoju kvalitu a hodnotu a predsa je ich spracovanie efektívne. Pri svojej práci dbáme aj na životné prostredie. Jeho znečisteniu zabraňujeme vysoko účinnou technológiou – odsávaním, zberom a znovu využitím odpadu. Všetko prebieha plne automaticky, dbáme na odborné uskladnenie.
Naša spoločnosť je každoročne auditovaná a vlastníme certifikáty noriem a štandardov FFSC 22000 - ISO 22000, IFS v.6, BRC v.7
V každej oblasti nášho pôsobenia kladieme vysoký dôraz na kvalitu a snažíme sa nielen uspokojiť požiadavky našich obchodných partnerov, ale aj prekonať ich očakávania. Naša obchodná činnosť sa zameriava hlavne na Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Taliansko.
Cieľom do budúcnosti je zaistenie väčších odbytových možností, rozšírenie portfólia ponúkaných spracovaných komodít pri dodržiavaní prísnych predpisov týkajúcich sa spracovania, kvality produktu, hygieny. Základnou filozofiou spoločnosti je predovšetkým orientácia na kvalitu našich služieb na tej najvyššej úrovni.
V certifikovaných laboratóriách vykonávame analýzu kvalitatívnych parametrov jednotlivých poľnohospodárskych plodín. Tie sú vybavené najmodernejšou technikou, ktorá nám umožní po odobratí vzoriek pomocou laboratórnych rozborov zistiť, či dané plodiny dosahujú požadovanú kvalitu.